Toficzka

16 tekstów – auto­rem jest To­ficzka.

Och, ci wiel­cy pol­scy i świato­wi ro­man­ty­cy, którzy kład­li swoją ok­rutną miłość na ołtarzu nies­pełnienia! Nie raz pochy­lałam głowę nad ich poezją, pełną trud­nej miłości i cier­pienia. Och, jakże im wte­dy współczułam! [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 listopada 2011, 21:52

Dla Niego i o Nim

Pat­rząc w Two­je oczy ot­warte i pełne
W ten blask, w którym tonę bez wahania…
Roz­kwi­ta coś piękne­go we mnie
Uśmie­chem od­po­wiadam Ci na pytania

Prag­nienie w nas narasta
chce­my tak wiele!
oba­wa jak cierń wy­ras­ta,
nie pozwól [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 14 czerwca 2011, 10:08

Ona

Ona po­tyka się nad sobą pat­rząc gdzieś w dal,
Ona cze­ka aż ktoś usiądzie jej na ręce,
Ona chce mężczyz­ny, który dot­knie jej duszy,
Ona chce urucho­mić emoc­je, które jej się nie należą,
Ona cze­ka aż ktoś zam­knie jej świat,
Ona prag­nie uśmie­chu, wiat­ru, deszczu, słowa, melodii...
Nie krzywdź jej, gdy usiądziesz obok kar­mić gołębie. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 13 maja 2011, 09:30

Niena­widzę o nim myśleć. A jeszcze bar­dziej niena­widzę siebie za to, że o nim myślę. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 marca 2011, 20:52

* * *

i może uciekam, ale mo­je no­gi przycze­pione są do ziemi,
mo­je dłonie ro­bią się zim­niej­sze z każdym twoim uśmiechem,
czy nap­rawdę nie widzisz jak od­wra­cam wzrok?
Od­su­wam się z każdym twoim dotykiem,
próbuję być in­na, próbuję [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 lutego 2011, 19:32

* * *

Jest cisza... coś wi­si w powietrzu...
Wys­tar­czy posłuchać, ot­worzyć serce.
Poz­wa­lam by krucha me­lodia zna­lazła drogę,
dźwięk jest prawdą. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 stycznia 2011, 21:54

* * *

To on opieko­wał się mną kiedy czułam się samotna,
To on ocierał mi łzy, kiedy czułam pod sto­pami dno,
To on mnie przy­tulał, kiedy nie czułam już ciepła,
To on mnie pod­no­sił, kiedy nie mogłam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 stycznia 2011, 12:47

Naj­gor­sze są po­ran­ki, kiedy budzę się i nie wiem ja­ki jest sens te­go, że się obudziłam, że w ogóle żyję. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 stycznia 2011, 21:08

Sta­ram się nie żyć wspom­nieniami, przez krótką chwilę jest pięknie, ale po­tem czuję tyl­ko roz­cza­rowa­nie i gorycz. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 stycznia 2011, 19:56

Milczenie

Znów nikt nie zauważył, że płakała. Za­pew­ne myśle­li, że to mroźny, styczniowy wiatr wy­cisnął jej łzy z oczu. Ale jej nie ob­chodziło co myśle­li in­ni. Bez słowa poszła do swo­jej sa­mot­ni i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 11 stycznia 2011, 17:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Toficzka

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność